Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold/NTB scanpix

Legesenter gikk konkurs

Legesenteret klarte ikke å betjene gjelden.

Det var firmaet Gard Drift AS som fredag var i Haugaland tingrett og begjærte oppbud.

Gard Drift AS er det juridiske navnet på Gard Helsehus som er et legesenter i Haugesund.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 3.140.000 kroner og at selskapets aktiva ikke har noe verdi.

Virksomheten var fram til fredag igangværende med tre ansatte.

Firmaet omsatte for litt over 2,3 millioner kroner i 2018 og fikk samme år et negativt resultat på 604.000 kroner.

LES OGSÅ: Kiosk gikk konkurs

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Thor Arne Reitan er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt den 4. november.

LES OGSÅ: Blomsterfirma slått konkurs

LES OGSÅ: Kjøreskole slått konkurs