Legefirma slått konkurs

Et firma som har drevet med legetjenester er slått konkurs.

Det var Kemneren i Stavanger som begjærte at firmaet Northern Europe Consulting And Research AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 304.021 kroner som har sin bakgrunn i restskatt fra 2017 og utskrevet forskuddsskatt for 2018.

Northern Europe Consulting And Research AS har drevet med legetjenester med adresse på Randaberg.

Da stevnevitnet skulle forkynne konkursbegjæringen for innehaveren av firmaet fikk han opplyst at vedkommende hadde flyttet til Danmark for omkring et år siden.

Stavanger tingrett kom til at det foreligger ingen opplysninger om hvor i Danmark vedkommende befinner seg og – og det foreligger heller ikke annen kontaktinformasjon.

LES OGSÅ: Bilfirma slått konkurs

Stavanger tingrett kom til at den kunne behandle konkursbegjæringen selv om denne ikke var forkynt.

Retten kom også til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling var uriktig.

I tillegg kom retten til at Kemneren i Stavanger har et forfalt krav mot Northern Europe Consulting And Research AS som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for, og at det ikke er grunn til å anta at firmaet kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 27. juni i år.

LES OGSÅ: Klesgigant gikk konkurs

LES OGSÅ: Byggefirma konkurs – 60 ansatte mister jobben