Legefirma slått konkurs

I slutten av forrige uke gikk et legefirma konkurs.

Det var Kemneren i Stavanger som begjærte at firmaet M & MP Invest Limited ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 734.882 kroner i skyldig arbeidsgiveravgift og skatt med mer fra 2014 og fram til i dag.

M & MP Invest Limited har holdt til i Skansegata i Stavanger og har drevet innenfor bransjen allmenn legetjeneste.

Ingen møtte fra M & MP Invest Limited da konkursbegjæringen ble behandlet i Stavanger tingrett.

Retten kom til at innehaveren av firmaet var kjent med innkallingen og at vedkommende er lovlig innkalt til rettsmøtet.

LES OGSÅ: Klesbutikk gikk konkurs

Stavanger tingrett kom til at det ikke er holdepunkter for at kemnerens framstilling av saken er uriktig og la denne til grunn.

Retten kom også til at kemneren har et forfalt krav mot M & MP Invest Limited som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for, og at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 10. desember i år.

LES OGSÅ: Restaurantgründer slått konkurs