Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Leder i transportfirma tatt for kjørejuks

En daglig leder i et transportfirma har trikset med hviletiden til flere av sjåførene i firmaet.

Mannen møtte nylig i Jæren tingrett der han kom med en delvis erkjennelse av straffskyld etter tiltalen.

Grunnlaget for saken var at Statens vegvesen den 13. januar 2015 varslet om at de ville kontrollere transportfirmaet for kjøre- og hviletid for firmaets sjåfører.

I den forbindelse ble det bedt om diverse dokumentasjon, blant annet data fra digitale fartsskrivere, samt timelister fra ansatte i firmaet.

I henhold til aktuelle forskrifter er en pliktig til å utlevere denne dokumentasjonen. Veivesenets kontroll avdekket en rekke regelbrudd i firmaet.

Blant annet viste kontrollen at daglig leder og to andre i firmaet sine sjåførkort var blitt benyttet 15 ganger i løpet av kontrollperioden som var på to måneder.

LES OGSÅ: Svindlet Nav – avslørte seg selv på Facebook

«Sjåførkortene har til hensikt å registrere den enkelte sjåførs aktiviteter, og er derfor strengt personlige. Ved kjøring som faller inn under regelverket for kjøre- og hviletid, plikter sjåførene å sette inn sitt sjåførkort i den digitale fartsskriveren som registrerer kjøretøyets aktiviteter», heter det i dommen.

Regelverket er slik at disse dataene skal lastes ned ved bestemte intervaller, og oppbevares for en eventuell kontroll.

Systemet er også slik at det ikke er mulig å endre registrerte data i etterkant.

Den daglige lederen har innrømmet at han lånte ut sitt sjåførkort til andre sjåfører ved seks anledninger i kontrollperioden.

LES OGSÅ: Banket kona etter at han fant nakenbilder på telefonen hennes

Ukultur

Grunnen til dette var at enkelte transportoppdrag vanskelig kunne gjennomføres innenfor krav til kjøre- og hviletider i henhold til gjeldende regelverk.

Den daglige lederen og en annen ansatt hevdet også at de holdt for seg selv at de lånte ut sjåførkortene til andre ansatte.

Det mente ikke retten var tilfelle og kom til at det etter bevisførselen hadde utviklet seg en ukultur i transportfirmaet, hvor en løste problemer med å overholde reglene for kjøre- og hviletid ved hjelp av utlån av sjåførkort, i stedet for å tilpasse sjåførenes oppdrag.

Retten kom også til at den ikke var i tvil om at den daglige lederen var kjent med denne ukulturen, og at han som daglig leder uttrykkelig eller stilltiende bifalt denne.

Retten kom imidlertid til at den daglige lederen skulle frifinnes for å ha kommet med falsk forklaringen i forbindelse med at han sendte dokumentasjonen til Statens vegvesen.

LES OGSÅ: Restauranteier i Stavanger fikk inndratt 1,5 millioner kroner

Bot

Blant annet viste retten til at han var pålagt til å sende inn dette, samtidig som han ikke hadde mulighet for å endre på informasjonen i materialet.

Dermed ble han bare dømt for å ha klusset med kjøre- og hviletid.

Politiadvokat Lars Fredrik Bråten la ned påstand om at han ble dømt til å betale en bot på 75.000 kroner.

Retten la noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse for det han ble dømt for og at saken var blitt noe gammel.

Dermed ble straffen en bot på 50.000 kroner.

LES OGSÅ: Sa at det var klart – da dukket tollerne opp