Denne lastebilen måtte laste av og om før den fikk fortsette. Lasten var ikke forsvarlig sikret. Syv av 30 kjøretøy hadde mangler under Statens vegvesens kontroll på E 39 torsdag.

Lastet feil – fikk kjøreforbud

7 av 30 kontrollerte kjøretøy fikk bruksforbud på E 39 torsdag. To av dem for dårlig sikret last.

Lasteproblematikken ble avdekket da Statens vegvesen avholdt kontroll på E 39 ved Sokn torsdag.

To lastebiler fikk kjøreforbud på grunn av mangler ved sikringen av lasten. Lasten måtte heises av og plasseres om før transporten kunne fortsette.

– Begge sjåførene måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før de kunne fortsette videre, opplyser kontrolleder Arnstein Stangeland i Statens vegvesen.

Flere regelbrud

Dokumentkontrollen viste videre at en utenlandsk sjåfør ikke hadde med seg vognkort til hengeren han trakk med, det ble ilagt gebyr og sjåføren måtte i tillegg framskaffe dokumentasjon for råderetten på hengeren. 

Ett kjøretøy som ble kontrollveid hadde overlast.

– Resultatet ble vektgebyr og av/omlasting før videre kjøring, opplyser Stangeland.

Tekniske mangler

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på fem kjøretøy.

På grunn av sikthindrende gjenstander i frontvindu fikk tre sjåfører kjøreforbud og måtte fjerne disse før videre kjøring. 

Et kjøretøy som var inne til kontroll hadde ikke gyldig AutoPASS avtale og det ble ilagt trafikkgebyr til eieren av kjøretøyet.