Kvinne valgte å svindle Nav

Den 48 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tingrett. I perioden fra april 2016 til januar 2018 leverte hun meldekort til Nav. På disse opplyste hun at hun jobbet 621 timer samtidig som hun faktisk arbeidet 1836 timer.

På denne måten fikk hun utbetalt 152.469 kroner i arbeidsavklaringspenger som hun ikke hadde krav på.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på kvinnens tilståelse ­– og ikke minst at saken var blitt gammel.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til 45 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.

LES OGSÅ: Mann skal ha skutt mot politibiler og politibetjenter

LES OGSÅ: Mann skal ha misbrukt søsteren sin