Kvinne avtalte svart arbeid med byggefirma

Må punge ut med 17.000 kroner i bot.

Hendelsen fant sted i perioden fra 2. mars til 10. juni 2017. På denne tiden skal hun ha inngått en avtale med et byggefirma i Stavanger om svart arbeid.

Dette i forbindelse med bygging av en utleieleilighet og på denne måten medvirket hun til at byggefirmaet leverte uriktig skattemelding til Skatteetaten.

Kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun møtte i Stavanger tingrett.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder avhør av hovedsiktede i saken, som er daglig leder i byggefirmaet, samt anmeldelse fra Skatt Vest.

LES OGSÅ: Dro til Syden og valgte å svindle Nav elleve ganger

Retten kom også til at kvinnen hadde handlet med forsett og la til grunn at det dreier seg unndratt merverdiavgift på 17.500 kroner, som kvinnen har medvirket til, ved at hun betalte 70.000 kroner til byggefirmaet. Dette beløpet har
ikke byggefirmaet oppgitt i sin terminoppgave for merverdifastsettelse.

Påtalemyndigheten la ned påstand om at kvinnen ble dømt til betinget fengsel i 21 dager og 17.000 kroner i bot.

Retten kom til at hun hadde utvist oppriktig anger for det som har skjedd og mente at dette var en passende straff.

LES OGSÅ: Ba Nav-ansatt om å «brenne i helvete» da han fikk jobb