Kristian Valen er dømt til fengsel. Foto: Roy Storvik

Kristian Valen dømt til 21 dagers fengsel

Kristian Valen er i Oslo tingrett dømt til 21 dagers fengsel for blant annet å ha truet polititjenestemenn. Komikeren er skuffet og anker dommen.

Følg Roganytt på Facebook!

Aktor la ned påstand om 24 dagers fengsel for 41-åringen.

– Valen er skuffet over rettens avgjørelse og vil anke denne til Borgarting lagmannsrett, skriver forsvareren hans, advokat John Christian Elden, i en melding til NTB.

– Han er sterkt uenig i at han har framsatt trusler, og det er uforståelig at noen skal puttes i spjeldet for å legge ut bilder på Facebook, fortsetter forsvareren.

Utlyste dusør

Kristian Valen er fem ganger tidligere straffet med bøter, blant annet for ulovlig våpenoppbevaring. Han møtte mandag i Oslo tingrett tiltalt etter to episoder hvor politiet rykket ut til boligen hans på Aker Brygge i Oslo.

Den første episoden skjedde i februar i år. Valen skal ha utlyst en dusør på 10.000 kroner på Facebook, der han har 90.000 følgere, til den som fant navn og adresse på to politimenn som sammen med flere andre polititjenestemenn aksjonerte mot leiligheten 5. februar i år.

«Retten finner at den aktuelle trusselen er alvorlig, og at den samlet sett vanskelig kunne forstås på annen måte enn som et utsagn fra tiltalte om at han ville foreta en kroppskrenkelse eller annen straffbar atferd mot de to polititjenestemennene», skriver tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen.

– Opplevdes ubehagelig

«Retten legger videre til grunn at trusselen måtte anses fremsatt i et øyeblikks opphisselse, og at det ikke kunne legges til grunn at tiltalte hadde planer om å realisere den. Retten peker imidlertid på at de to tjenestemennene opplevde situasjonen som veldig ubehagelig, og at de begge tok forholdsregler i etterkant av innlegget og utlegging av bilder på Facebook», heter det videre.

Valen sa i retten at han bare forsøkte å finne ut hvor samboeren hans var blitt fraktet med ambulanse etter at hun hadde skadd seg hjemme under særdeles dramatiske omstendigheter. Politiet nektet Valen å reise sammen med samboeren. Samboeren ga i retten samme versjon som komikeren.

Pågrepet med våpenkopi

Den andre episoden skjedde nylig da Valen ble pågrepet etter å ha båret en våpenkopi rundt på Aker Brygge i svært beruset tilstand tidlig på morgenen. Han gikk fra en privat underjordisk garasje og opp på gaten før han satte seg foran utgangsdøren hvor han ble hjulpet inn og opp av samboeren etter fem minutter.
Ifølge tingrettsdommen må Valen betale 15.000 kroner i sakskostnader.