Kosmetikkfirma slått konkurs

Betalte ikke skatt og arbeidsgiveravgift.

Det var Kemneren i Stavanger som begjærte at firmaet Aloealoe AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 175.110 kroner i skyldig skatt og arbeidsgiveravgift.

Aloealoe AS har holdt til på Hundvåg i Stavanger og omsatte i 2018 for 687.000 kroner. Firmaet fikk samme år et resultat på 240.000 kroner før skatt.

Ingen fra firmaet møtte til onsdagens rettsmøte i Stavanger tingrett.

Retten viste til at det er gjort en rekke forsøk på å forkynt konkursbegjæringen og innkallingen til rettsmøtet, og kom til at det som var foretatt var tilstrekkelig etter domstolloven.

LES OGSÅ: Snowboardfirma gikk konkurs

Stavanger tingrett kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling var uriktig og la denne til grunn.

Retten kom også til at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for, og at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 19. mai.

LES OGSÅ: Bakeri gikk konkurs

LES OGSÅ: Sportsbutikker gikk konkurs