Kosmetikkfirma slått konkurs

Et firma som har drevet med kosmetikkprodukter har blitt slått konkurs.

Det var Skatteetaten og Jæren kemnerkontor som begjærte at firmaet Living Aloe Vera Norge AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 185.000 kroner i skyldig restskatt, gebyr og tvangsmulkt.

Living Aloe Vera Norge AS har holdt til på Ålgård og drevet med salg av kosmetikk- og velværeprodukter.

Firmaet erkjente å skylde det aktuelle beløpet, men forklarte også at de ikke var i stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

LES OGSÅ: Spisested gikk konkurs

Retten la også til grunn at Living Aloe Vera Norge AS mer gjeld enn verdier.

Jæren tingrett la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste også til at det er holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg.

Dermed la retten til grunn at Living Aloe Vera Norge AS er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Kjell Holst Sæther er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt den 23. august.

LES OGSÅ: Artist slått konkurs

LES OGSÅ: Utested slått konkurs – før det fikk åpnet