Konsulentfirma gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Havbrukskonsulentene AS som var i Haugaland tingrett og begjærte oppbud.

Firmaet har holdt til i Kopervik og har jobbet mot oppdrettsnæringen.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 1.266.755 kroner og at firmaets aktiva har en anslått verdi på 358.773 kroner.

LES OGSÅ: Byggefirma gikk konkurs

"Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede", heter det i kjennelsen.

Advokat Thor Harald Eike er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 7. januar neste år.

LES OGSÅ: Gravemaskinfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Bilfirma ble slått konkurs