Konkursbutikken slått konkurs

Onsdag gikk et firma i distriktet konkurs.

Det var firmaet, som er kjent under navnet T.M. Raugstad AS, som onsdag ble slått konkurs.

Det hører nemlig med til historien at firmaet fikk endret foretaksnavnet torsdag til Konkursbutikken AS.

Konkursbutikken AS har holdt til i Sandnes og har drevet med asbestsanering, miljøkartlegging, miljøsanering, monteringsarbeid, renhold, maling, riving, sveising, fasadevask, soping, vaktmestertjenester og tømrerarbeid.

Kravet fra Kemneren i Sandnes og Skatt Vest var på 582.317 kroner og har sin bakgrunn i skyldige skatte- og avgiftskrav.

Konkursbutikken AS opplyste også at den samlede gjelden er på omkring én million kroner. 

LES OGSÅ: Bilfirma slått konkurs

Firmaet omsatte for 19,3 millioner kroner i 2017 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på nesten 1,1 millioner kroner.

Virksomheten var fram til konkursen igangværende og firmaet har hatt fem ansatte.

Konkursbutikken AS erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

I den forbindelse ble det også vist til at det er holdt utleggsforretning mot firmaet i november i fjor med intet til utlegg.

Retten la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot firmaet som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for og at Konkursbutikken AS var insolvent.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge.

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 14. mars.

LES OGSÅ: Bikerstreet har gått konkurs