Konkurs mann (52) må i fengsel for underslag

En 52 år gammel mann fra Madla må belage seg på å være flere år i fengsel etter at han nylig ble dømt for økonomisk kriminalitet.

Politiadvokat Cecilie Tonning la ned påstand om at 52-åringen ble dømt til fengsel i tre år og fire måneder og at ti måneder av straffen ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Stavanger tingrett kom til at dette var en passende straff.

52-åringen erkjente i retten, helt eller delvis, de fleste forholdene han var tiltalt for.

LES OGSÅ: Fikk ikke utsettelse – enda et byggefirma slått konkurs

Retten kom til at han skulle dømmes for kreditorsvik, underslag og unndragelse nær 7,5 millioner kroner.

Ifølge tiltalen skal underslagene ha funnet sted i perioden fra 12. februar 2010 til 6. mars 2012. Underslagene skal ha funnet sted fra to selskaper som han førte regnskap for og som han var daglig leder i.

Totalt skal han ha underslått hele 7.031.242 kroner.

Den 12. februar 2010 skal han ha overført 1.406.021 kroner fra det ene firmaet til Kemneren i Stavanger i forbindelse med skyldig skatt i et av sine egne firma.

I perioden fra 31. mars 2010 til 6. mars 2012 overførte han til sammen 5.625.221 kroner fra et av selskapene.

LES OGSÅ: Båtfirma har gått konkurs

3,7 millioner kroner av dette skal ha gått inn til en bostyrer i Stavanger i forbindelse med konkurs i et av 52-åringens egne selskap.

414.000 og 480.000 kroner skal også ha gått til to banker i Stavanger som betaling av personlig gjeld, samt gjeld til et av selskapene hans.

Konkurs

52-åringen har gått personlig konkurs og konkurs med flere av firmaene sine.

Da det siste foretaket gikk konkurs i 2014 kom det inn krav på 17,9 millioner kroner i boet.

I 2015 ble også 52-åringen ilagt to års konkurskarantene.

LES OGSÅ: Slått konkurs av arbeidstakere

Retten kom til at de store beløpene det var snakk om taler for at det ble reagert med en streng straff.

Det ble i den vist til at det fornærmede selskapet hadde kommet med et erstatningskrav på over elleve millioner kroner.

«Tiltalte har utnyttet sin stilling som daglig leder, forretningsfører, rådgiver og regnskapsfører mot de to selskapene han har jobbet for. Regnskap er ført på en slik måte at det ikke ga uttrykk for de forhold. Flere av forholdene ble ikke ført, og det er ført uriktige mellomregninger. Alt dette ble gjort for å skjule underslagene», heter det i dommen.

LES OGSÅ: Krav på én milliard etter Lunde-konkurser

Retten viste også til at 52-åringen har hatt flere muligheter til å avslutte sin forbryterske virksomhet, blant annet ved at han har fått gjentatte advarsler fra en revisor som han ignorerte.

Det ble også vist til at han hadde gitt uriktige opplysninger til en bostyrer i sitt eget selskap, og at heller ikke denne konkursen fikk ham til å avstå fra fortsatt kriminalitet.

52-åringen ble også dømt til rettighets tap i fem år og fikk inndratt 115.000 kroner til fordel for statskassen.

Når det gjelder erstatningskravet kom retten til at dette ikke skulle behandles i straffesaken mot 52-åringen.