Kom over i motsatt kjørebane og frontkolliderte med bil

Kvinne kjørte uaktsomt.

En 21 år gammel kvinne fra Stavanger er nylig dømt for uaktsom kjøring. Dette ved at hun om kvelden den 22. juni i fjor kom over i motsatt kjørebane og frontkolliderte med en bil et sted på Østlandet.

Som en følge av ulykken oppsto det materiell skade på begge bilene og personskade på henne selv.

Ifølge dommen var hun påvirket av hasj og narkotiske tabletter da kjøringen fant sted. Hun hadde heller ikke gyldig førerkort.

LES OGSÅ: Skrudde opp musikken etter at politiet hadde vært der

Tilståelse

Kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun møtte i retten og fikk noe rabatt for dette i forbindelse med straffeutmålingen.

Stavanger tingrett kom til at hun skulle dømmes til fengsel i 32 dager, og at straffen er en tilleggsdom til en tidligere dom.

Retten kom også til at hun skulle fradømmes retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i fire år.

LES OGSÅ: Ble målt til 136 km/t – så fort kunne ikke bilen gå