Kolliderte med buss

Kjørte inn i buss som sto i ro.

En 60 år gammel kvinne er dømt for å ha kjørt bil mens hun var påvirket av narkotiske tabletter.

Kjøreturen fant sted omkring klokken 15.00 den 13. desember i fjor i Hillevågsveien i Stavanger og skal ha endt med at hun kolliderte med en buss. Denne skal ha bremset ned slik at den sto i ro da kollisjonen fant sted.

Stavanger tingrett kom til at hun var ruspåvirket tilsvarende en promille på høyere enn 1,2.

”Kjøringen har medført trafikkuhell med både materielle skader, men også med lettere personskade på siktede. Det er også tale om kjøring i trafikkerte områder av byen under stor ruspåvirkning, slik at hun har representert en stor skaderisiko gjennom dette”, heter det i dommen.

Retten la også noe vekt på kvinnens uforbeholdne tilståelse og dømte henne til fengsel i 24 dager.

I tillegg må hun betale 35.000 kroner i bot og mistet førerretten i tre år. For å få denne tilbake må hun avlegge førerprøven på nytt.