Kokk valgte å svindle Nav

Fikk utbetalt dagpenger samtidig som hun var i jobb.

En kvinne i 30-årene møtte nylig i Stavanger tingrett tiltalt for trygdebedrageri.

Dette ved at hun i perioden fra 3. april 2017 til 4. februar 2018 unnlot å føre på meldekortene timene hun faktisk jobbet i den aktuelle perioden.

Hun arbeidet da hos to arbeidsgivere som kokk og fikk urettmessig utbetalt 86.182 kroner i dagpenger som hun ikke hadde krav på.

Tiltalen lød også på at hun førte bevisst uriktig informasjon på meldekortene hun sendte til Nav.

LES OGSÅ: Nav krever 1.128.922 kroner i erstatning fra mann (73)

Kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun møtte i retten.

Retten viste til at kvinnen fikk dagpenger av Nav og at da hun kom i jobb og fikk inntekt varslet hun ikke Nav om dette.

Retten viste også til at saken hadde hatt en liggetid på ni måneder og at kvinnen er i ferd med å tilbakebetale beløpet.

Stavanger tingrett kom også til at den skulle legge noe vekt på personlige forhold. Dermed ble straffen 18 dagers fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

LES OGSÅ: Mistet jobben, hadde sur kone og valgte å svindle Nav

LES OGSÅ: Dro til Thailand og valgte å svindle Nav for dagpenger