Klinikk slått konkurs

Gjorde ikke opp gjelden.

Det var Rogaland Laserklinikk AS som ble slått konkurs onsdag.

Firmaet har drevet med diverse behandling og har holdt til i 5. etasje på Kilden i Hillevåg i Stavanger.

Det var et regnskapskontor i Stavanger som begjærte at laserklinikken ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 513.250 kroner for utførte regnskapstjenester.

Rogaland Laserklinikk AS har motsatt seg konkursåpning.

Ble flyttet

LES OGSÅ: Interiørfirma gikk konkurs

Saken var opprinnelig berammet i Stavanger tingrett, men flyttet til Oslo byfogdembete, fordi klinikkens forretningsvirksomhet ble overført fra Stavanger til Oslo høsten 2019.

Det første rettsmøtet i saken ble holdt 30. oktober. Retten konkluderte den gang med at saken åpenbart var utilstrekkelig belyst, men besluttet å «holde liv» i saken.

Etter dette har det vært mye fram og tilbake mellom partene, og først nylig kom retten til at saken var tilstrekkelig belyst med tanke på vurdering av konkurs.

Oslo byfogdembete kom til at regnskapskontoret har et lovmessig krav opp mot 500.000 kroner.

Lavere «slakteverdi»

LES OGSÅ: Butikk på Kvadrat konkurs

Retten kom også til at Rogaland Laserklinikk har annen gjeld, deriblant husleie, leasinggjeld og bankgjeld, slik at klinikkens «sikre» gjeld er på 1.130.000 kroner.

Retten viste også til at det er enighet om at klinikkens maskinpark har en verdi på 1,2 millioner kroner.

Samtidig la retten vekt på at eiendelene har en langt lavere «slakteverdi» ved konkurs og estimerte denne til å være mellom 500.000 og 600.000 kroner.

Retten kom til at Rogaland laserklinikk må anses å være insolvent og at firmaet ikke er i stand til å gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

I tillegg ble Rogaland Laserklinikk AS dømt til å betale regnskapskontoret 30.000 kroner i saksomkostninger.

Advokat Thomas Andre Piro er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt 25. februar.

LES OGSÅ: Kjøkkenbutikk på kjøpesenter konkurs

LES OGSÅ: Nettbutikken til interiørkjede konkurs