Klesbutikk på Kvadrat er konkurs

18 ansatte mister jobben når to selskaper er ute av stand til å dekke forpliktelsene sine.

Jæren tingrett: Både Geddon og Geddon Female på Kvadrat er konkurs. I begge tilfeller er oppbudet besluttet av styret.

Geddon Female har en samlet gjeld på 1.062.000 kroner, mens de har verdier som er anslått til 935.000 kroner i form av varelager og bankinnskudd. Selskapet har 11 ansatte. På grunnlag av informasjonen retten har fått fra selskapet antas selskapet å være ute av stand til å dekke forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller.

Geddon har opplyst at de har en samlet gjeld på 1.382.000 kroner, og at de har anslåtte verdier for 624.000 kroner. Også disse i form av varelager og bankinnskudd. Selskapet har ni ansatte. Heller ikke her anser retten av betalingsvanskene er av en forbigående art.

Virksomheten i både Geddon Kvadrat AS og Geddon Female Kvadrat AS er innstilt. Begge selskapene er tatt under behandling som konkursbo.