Finans Norge spår at kontantene vil forsvinne fra det norske samfunnet.

Klesbutikk på kjøpesenter gikk konkurs

Slutt for klesbutikk.

Det var Damå AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Damå AS har holdt til på Hundvåg Senteret og har solgt klær til kvinner.

I retten ble det opplyst at Damå AS har en gjeld på 1,25 millioner kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 433.000 kroner.

Butikken har hatt tre ansatte og omsatte for litt over 1,7 millioner kroner i 2018. Butikken fikk et negativt resultat på 425.000 kroner før skatt samme år.

LES OGSÅ: Kjøkkenbutikk på kjøpesenter konkurs

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Retten kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Marie Eltervaag er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 15. april.

LES OGSÅ: Klesbutikk gikk konkurs

LES OGSÅ: Gikk konkurs – visste ikke hvordan han skulle betale