Kjørte rundt med kaffebord i vinduet – 15 fikk kjøreforbud i kontroll

Statens vegvesen hadde tirsdag kveld kontroll.

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland tirsdag kveld.

Av de 121 kjøretøyene som ble stoppet under kontrollen ble 19 tunge kjøretøy plukket ut til utvidet kontroll.

Resultatet av denne var at 15 biler fikk kjøreforbud:

To vogntog var tyngre en tillatt og fikk bruksforbud i tillegg til at det må betales overlastgebyrer.

Ett vogtog fikk bruksforbud grunnet avrenninger fra fiskelasten.

To førere fikk bruksforbud grunnet manglende lastesikring, lasten måtte sikres forskriftmessig før de kunne kjøre videre.

LES OGSÅ: Ble stoppet med denne lasten

Ett vogtog fikk bruksforbud da det var lenger en tillatt.

Én fører måtte fjerne sikthindrende gjenstander (kaffebord) i synsfeltet før han kunne kjøre videre.

Det ble skrevet ut 6 kontrollsedler på kjøretøyene under tirsdagens kontroll.

I tillegg ble fire personbiler stoppet med ikke fungerende hovedlys, én av disse førerene blir anmeldt da det heller ikke var fungerende parklys på kjøretøyet.

102 Kjøretøy ble kontrollert og veid uten feil eller mangler.

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre med denne lasten

LES OGSÅ: Transportfirma ble tvangsoppløst