Kjørte rundt med dette, men hadde ikke avtale i orden

Gebyrer, bruksforbud og anmeldelse etter kontroll.

Av de 88 kjøretøyene som var innom Krossmoen kontrollstasjon på E 39 ved Helleland onsdag ble 22 kjøretøy plukket ut til nærmere kontroll med disse resultatene:

To vogntog fikk kjøreforbud da det var tyngre enn tillatt, det ble og skrevet ut to overlastgebyr. 7400 kr og 3800 kr.

To vogntog fikk bruksforbud for manglende sikring av gods.

Ett vogntog fikk bruksforbud da godset var bredere en tillatt.

Ett vogntog fikk bruksforbud da det var lenger en tillatt.

LES OGSÅ: Vogntog lastet med fisk fikk kjøreforbud

Én fører ble anmeldt for kjøring uten gyldig yrkesjåførutdanning.

Én fører fikk gebyr for manglende autopassavtale og gebyr for fem manglende kjettinger, samlet gebyr for dette ble på 16.000 kroner.

Ifølge Statens vegvesen var det autopassbrikke i bilen, men ikke en aktiv autopassavtale.

Det ble skrevet ut en skriftlig advarsel på kjøre og hviletidskontrollen.

Det ble også skrevet ut 13 kontrollsedler for diverse tekniske mangler.

Én ADR-transport fikk bruksforbud for feil merking av lasten.

LES OGSÅ: Vogntog kjørte rundt med denne lasten

LES OGSÅ: Vogntog stakk fra kontroll på E 39