Foto: Statens vegvesen.

Kjørte rundt med dette

Statens vegvesen hadde kontroll torsdag.

Det førte blant annet til at en sjåfør ble anmeldt og fikk bruksforbud på kjøretøy fordi han hadde dårlig sikt og distraherende gjenstander i frontvinduet.

Kontrollen fant sted på E 39 ved Krossmoen og 110 kjøretøy var innom kontrollplassen.

Av disse ble 30 kontrollert.

Én sjåfør fikk skriftlig advarsel for brudd på kjøre- og hviletids bestemmelsene. Sjåføren har ikke brukt tidsgruppebryteren korrekt.

Det var fem kjøretøy som fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig/forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på fem kjøretøy. Manglene gikk ut på feil i bremsesystemet (ABS og luftlekkasje), utslitt utslit bolt i hengerfeste og lys. Det ble gitt kontrollrapport / mangellapp med frist for utbedring av feilene.

LES OGSÅ: Kjørte rundt med dette dekket

To kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av overlast. En av dem fikk overlastgebyr og måtte av- eller omlaste til tillatt vekt av aksel/akselkombinasjon uten lastmargin. Den andre måtte av- eller omlaste til tillatt vekt av aksel/akselkombinasjon uten lastmargin.
Et vogntog fikk bruksforbud på grunn av feil merking når det gjelder dimensjonen.

Et vogntog som transporter ADR gods fikk bruksforbud på grunn av manglende skriftlige instrukser som er forholdsregler mot uhell.

LES OGSÅ: Kjørte rundt uten dekk på felgene