Kjørte rundt med denne lasten

Ble anmeldt og fikk bruksforbud.

Statens vegvesen utførte onsdag kontroll på E39 Sokn kontrollstasjon. Det ble foretatt dokumentkontroll, tilstandskontroll, kjøre- og hviletidskontroll, kabotasjekjøring, lastsikring, ADR (farlig gods) og vektkontroll.

I tillegg til kontrollert kjøretøy er det utført 64 forenklede kontroller, det vil si visuell utvendig kontroll av kjøretøyet. Her vil man også kontrollere varsling om bombrikke, begjæring, utstående mangellapper med mer.

Kontroll av bilbelte og kabotasjekjøring viste ingen brudd i forhold til regelverket.

LES OGSÅ: Kjørte rundt med dette dekket

Resultatet av kontrollen var følgende: 

En utenlandsk varebil med båthenger ble anmeldt og fikk bruksforbud grunnet tung og bred last uten sikt bakover.

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. To sjåfører fikk skriftlig advarsel på grunn av brud på døgnhvile.

En bussjåfør fikk bruksforbud fordi han mangler kjøreseddel. Bussen fikk ny sjåfør.

En utenlandsk varebil med båthenger ble anmeldt og fikk bruksforbud grunnet tung og bred last uten sikt bakover.

Et kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig / forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

To kjøretøy fikk bruksforbud grunnet dårlig sikt.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på et kjøretøy. Mangelen gikk ut på defekt bremse og baklys. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

LES OGSÅ: Kjørte rundt med dette dekket