Annonse
En sjåfør måtte sikre en sideluke på semihengeren som var sterkt skadet. Foto: Arnstein Stangeland/Statens vegvesen

Kjørte med skadd sideluke

En sjåfør måtte sikre en sterkt skadd sideluke på semihengeren.

Annonse
Roganytt

Dagens trafikkontroll på E 39 ved Sokn kontrollstasjon ble avholdt mellom klokken 09.00 og 18.00.

– Det var ekstremt mye vind i dag, og ferjene mellom Mortavika og Arsvågen var innstilt mesteparten av dagen, derfor lite trafikk, opplyser Statens vegvesen i rapporten etter kontrollen.

LES OGSÅ: Bremsene var reparert med ståltråd

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på tre kjøretøy, det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

– En sjåfør måtte i tillegg sikre en sideluke på semihengeren som var sterkt skadd, dette for å hindre at luken kunne blåse opp under kjøring og da kunne skade andre trafikanter, skriver Vegvesenet.

Dokumentkontrollen viste at en utenlandsk sjåfør til å begynne med ikke kunne framlegge dokumentasjon på samsvar mellom løyvedokument og bileier. Sjåføren fikk først fortsette kjøringen da han hadde framskaffet dokumentasjonen som viste samsvar.  

På grunn av sikthindrende gjenstander i frontvindu fikk en sjåfør kjøreforbud og måtte fjerne disse før videre kjøring.

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre med disse i frontruten

Det ble ilagt kjøreforbud på ett kjøretøy på grunn av at lasten ikke var sikret godt nok i forhold til kravet, sjåføren måtte sikre lasten forsvarlig/forskriftsmessig før videre kjøring.

Alle kjøretøy som var inne til kontroll ble sjekket om de hadde med snøkjettinger og M+S-merkede dekk, såkalt vinterutrustningskontroll).

– Kontrollen viste at alle hadde vintermerkede dekk og riktig antall snøkjettinger, men det ble ilagt to trafikkgebyr for kjøring med dekk med mønsterdybde under minimumsmål for kjøring i vinterperiode, opplyser Vegvesenet.

Tre kjøretøy (en utenlandsk bil og to norske) kjørte uten gyldig Autopass-avtale, og det ble ilagt trafikkgebyr på 8000 kroner til hver eier av kjøretøyene.

Det ble utført vektkontroll på 11 kjøretøy, alle var innenfor lovlige vekt.

Totalt ble 23 kjøretøy kontrollert.

LES OGSÅ: 26.000 kroner i overlastgebyr

Annonse