Kjørte med grov overlast, defekte bremser og uten transporttillatelse

Det var mye å henge fingrene i for kontrollørene på Krossmoen kontrollstasjon natt til onsdag.

Kontrollørene hadde det travelt under Statens vegvesens kontroll på Krossmoen natt til onsdag.

En fører av en latvisk varebil og henger ble stoppet i det han prøvde å kjøre forbi kontrollen på Krossmoen. 

Føreren ble så beordret tilbake til kontrollstasjonen, og da fant kontrollørene ut at det var mye som ikke stemte.

– Føreren ble anmeldt for kjøring uten å registrere kjøre- og hviletiden, grov overlast på kjøretøyet, kjøring med defekte bremser og for å kjøre uten å inneha tillatelser til å drive transport, skriver vegvesenet i sin rapport.

Videre viste det seg at føreren var anmeldt for nøyaktig samme forhold etter en kontroll i mai. 

– Føreren ble anholdt av politiet og blir bortvist fra landet etter at foreleggene er betalt, heter det videre i rapporten.

En norsk fører i en svenskregistrert bil med varehenger blir også anmeldt for lignende forhold. 

– Her ble det ikke registrert kjøre- og hviletid under transporten. Føreren hadde heller ikke tillatelser til å drive transport, ikke gyldig førerrett og det var heller ikke meldt inn til Tollvesenet at det skulle benyttes utenlandsk kjøretøy i landet, skriver Statens vegvesen i kontrollrapporten.

Eksploderte dekk

I tillegg fant kontrollørene dette under kontrollen: 

* En fører av en polskregistrert varebil blir anmeldt for grov overlast og manglende sikring av gods.

* Et vogntog fikk bruksforbud på grunn av eksploderte dekk.

* En fører blir anmeldt for kjøring med en tilhenger i svært dårlig teknisk stand, hvor verken bremser eller lys fungerer. 

* To sjåfører fikk pålegg om å utbedre tekniske forhold på stedet.

* To kjøretøy ble avskiltet på grunn av manglende PKK-kontroll.

* Fire kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av manglende sikring av gods.

201 kjøretøy hadde alt i orden, og sjåførene ble ønsket god tur videre.