Kjørte med fullastet henger og dårlige bremser

Seks biler fikk bruksforbud da Statens vegvesen hadde kontroll på Krossmoen kontrollstasjon fredag.

Fredag ble 16 kjøretøy plukket ut for nærmere kontroll på Krossmoen kontrollstasjon. Vekt, bremser, kjøre- og hviletidskontroll, avgifter og lastsikring var blant det som ble undersøkt. 

En av de kontrollerte bilene kjørte med fullastet henger, men hadde dårlige bremser. Resultatet ble bruksforbud. Den samme reaksjonen ble gitt en annen bil med dårlige bremser. Tre kjøretøy hadde feil med bremsene. De ble kvittert med skriftlig mangel.

Bruksforbud ble dessuten gitt til to kjøretøy for feil bruk av vekselflak, samt til to andre for mangelfull lastesikring.

Mangellapper ble utstedt til to kjøretøy med feil lys, ett kjøretøy med knust frontrute og én bil som hadde en gjenstand i frontruten som hindret sikten.