Illustrasjonsfoto.

Kjørte i narkorus, uten gyldig førerkort, med 47,7 gram hasj og 198 tabletter i bilen

Mann tatt for ruskjøring.

I utgangspunktet skulle saken mot 40-åringen vært oppe i Stavanger tingrett 12. mars. Da ble saken utsatt da 40-åringen ikke møtte. Nytt rettsmøte den 18. mars ble avlyst på grunn av koronatiltak.

Da det nylig ble holdt hovedforhandling i saken kom 40-åringen med en uforbeholden tilståelse for samtlige punkter i tiltalen.

Blant annet ble han dømt for å ha ervervet en salongrifle til tross for at denne var utbryte av et tyveri som ble begått sommeren 2018.

Han ble også dømt for to tilfeller av ruskjøring, tre tilfeller av kjøring uten å ha gyldig førerkort og tre tilfeller av oppbevaring av narkotika.

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre med denne lasten

Blant annet kjørte han bil i narkotikarus, uten å ha gyldig førerkort, samtidig som han 47,7 gram hasj og 198 narkotiske tabletter i bilen, på Hana den 8. september 2018.

Den 3. november 2018 kjørte han også bil uten å ha gyldig førerkort og unnlot å stoppe for politiet til tross for at det var gjort tegn om dette.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at forholdene i saken var blitt gamle. I tillegg ble det lagt vekt på at 40-åringen ikke har begått nye lovbrudd etter desember 2019.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ti måneders fengsel som ble gjort betinget mot at han gjennomfører et narkotikaprogram.

LES OGSÅ: Må punge ut for å ha kjørt rundt med disse dekkene

LES OGSÅ: Kjørte bil i hasjrus – skyldte på moren og stefaren