Kjørte i 160 kilometer i timen

Da politiet stoppet ham hadde han kjørt i 160 kilometer i timen.

En 19 år gammel mann møtte nylig i Stavanger tingrett tiltalt for råkjøring.

Litt over midnatt den 6. januar i år kjørte han bil på E 39 mellom Hinna og Forus. Farten hans ble målt av politiet til 160 kilometer i timen.
Fartsgrensen på stedet er 90 kilometer i timen. 19-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i retten.

Stavanger tingrett viste til at grensen mellom betinget og ubetinget fengsel i 90-sone er 140 kilometer i timen, og at fartsovertredelsen det her er snakk om kvalifiserer til ubetinget fengsel.

«Fartsovertredelsen fant sted på en tofelts motorvei på et oversiktlig veistrekk. Det er ikke opplyst om konkrete faresituasjoner, men fartsovertredelsen i seg selv representerer en betydelig trafikkfare, noe som er skjerpende. I tillegg kommer det at kjøreforholdene heller ikke var av de beste – det var mørkt, men med gatebelysning og våt veibane. Siktede hadde og med seg tre passasjerer i bilen, hvilket også er skjerpende», heter det i dommen fra Stavanger tingrett.

I formildende retning la retten vekt på at 19-åringen hadde tilstått forholdet fra første stund og han fikk en tilståelsesrabatt for dette på ti prosent.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 18 dager.

Han mistet også førerkortet i 16 måneder og må avlegge ny full førerprøve for å få førerretten tilbake.

LES OGSÅ: Ble målt til 136 km/t – så fort kunne ikke bilen gå