Kjørte i 153 km/t i 80-sone

Politiet målte gjennomsnittshastigheten til 153 km/t på en strekning på to kilometer.

Kjøringen fant sted den 4. mars i år på FV 44 i Sandnes omkring klokken 15.15.

Da en 23 år gammel mann fra Stavanger nylig møtte i retten kom han med en uforbeholden tilståelse.

Retten kom til at straffen kunne settes til 24 dagers ubetinget fengsel.

I tillegg kom retten til at han skulle miste førerretten i 22 måneder.

Fo å få denne tilbake må han avlegge full ny førerprøve.