Kjørte bil i hasjrus med hasj i bilen

Ble stoppet av politiet i kontroll.

22-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da saken tidligere i sommer var oppe i Stavanger tingrett.

12. juni i fjor, omkring klokken 14.50, kjørte 22-åringen bil i Auglendsdalen mens han var påvirket av THC.

En blodprøve tatt av ham viste at han hadde kjørte med en påvirkningsgrad tilsvarende over 0,5. I tillegg fant politiet 25 gram hasj som 22-åringen oppbevarte i bilen.

Også den 9. november i fjor var politiet hjemme hos 22-åringen. Ved denne anledningen ble det funnet 94,4 gram hasj.

LES OGSÅ: Forklarte at «når han spiser Rivotril får han en kriminell tankegang med en gang»

Stavanger tingrett viste til at det av allmennpreventive hensyn skal reageres strengt på føring av bil i påvirket tilstand med bakgrunn i det store skadepotensialet dette innebærer.

I formildende retning la retten vekt på 22-åringens uforbeholdne tilståelse. I tillegg ble det lagt vekt på at saken har blitt noe gammel uten at 22-åringen kan lastes for dette.

Straffen ble 36 dager i fengsel der 18 dager ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Han ble også dømt til å betale 10.000 kroner i bot og mistet førerretten i 12 måneder. For å få denne tilbake må han avlegge førerprøven på nytt.

LES OGSÅ: Kjørte inn i steingjerde

LES OGSÅ: Skal ha kjørt traktor med 2,86 i promille