Kjøretøy ble avskiltet i kontroll

Fem fikk kjøreforbud da Statens vegvesen hadde kontroll.

Kontrollen fant sted mandag ved Sokn kontrollstasjon på E 39, og resultatet var følgende:

Én varebil ble avskiltet på grunn av manglende EU-kontroll. Ifølge Statens vegvesen må eier av kjøretøyet få utført ny godkjent EU-kontroll og i tillegg betale påskiltningsgebyr på 1680 kroner før registreringsnummer blir utlevert.

I forbindelse med spesialtransport av maskiner ble de påpekt mangelfull merking av utstikkende gods. Sjåføren måtte merke kjøretøyet forskriftsmessig før transporten kunne fortsette.

Én sjåfør kjørte med en gjenstand i frontvinduet som hindret sikten. Det gjorde at føreren fikk kjøreforbud og pålegg om å fjerne gjenstanden før videre kjøring.

Ett vogntog fikk 2000 kroner i gebyr for utslitte dekk.

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre med denne lasten

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på tre kjøretøy. Manglene gikk ut på sort film på sidevinduet foran, senkesett og defekte lys. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp for utbedring av feilene.

Under kontrollen ble det også uført kontroll på lette kjøretøy og varebiler med tung last, der en varebil var for tung.

Det var snakk om 300 kilo over den lovlige vekten som bilen er registrert for, og bilen måtte avlastes før videre kjøring.

Ett vogntog vil bli rapportert på grunn av feil avgiftsgrunnlag for vektårsavgift.

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre med denne tilhengeren

LES OGSÅ: Må betale gebyr for å ha kjørt rundt med overlast