Jæren tingrett. Foto: NTB/Scanpix

Kjøreskole slått konkurs

Fredag var det slutt for en kjøreskole i Sandnes.

Det var Skatteoppkreveren i Sandnes som begjærte at en 51 år gammel mann fra Sandnes ble slått konkurs.

51-åringen har drevet en kjøreskole i Sandnes som et enkeltpersonforetak og bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav på 5.452.627 kroner som har sin bakgrunn i ubetalt skatt samt forsinkelsesrente på nærmere én million kroner.

Kjøreskolelæreren erkjente i rettsmøtet å skylde mellom én og to millioner kroner til kemneren og mente at kemneren har lignet ham feil.

51-åringen opplyste i retten at han hadde en gjeld på omkring ti millioner kroner, men at han hadde også betydelig verdier i form av eiendom. Skatteoppkreveren i Sandnes framla i rettsmøtet en oversikt over eiendeler og gjeld som viste en underbalanse på syv millioner kroner.

LES OGSÅ: Transportfirma slått konkurs

Kjøreskolen var fram til fredag igangværende og innehaveren av den motsatte seg at det ble åpnet konkurs.

Jæren tingrett kom til at saksøkeren hadde et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste også til at det er holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg.

«Skyldner har ikke sannsynliggjort at de skjønnsmessige ligningene foretatt av skatteoppkreveren er feil – eller at hans manglende betalingsevne er forbigående», heter det i kjennelsen.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede. Advokat Tor Inge Borgersen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 24. mai.

LES OGSÅ: Utested gikk konkurs

LES OGSÅ: Byggmesterfirma gikk konkurs