Kjøkkenfirma gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var firmaet Bygginnredning AS som torsdag var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Bygginnredning AS er det juridiske navnet bak Scandinavia Kjøkken som har drevet med salg av kjøkken fra Multiform i Thiisabakken 13 i Stavanger.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 2,5 millioner kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på mellom 300.000 og 400.000 kroner. 

Firmaet omsatte for litt over 5,5 millioner kroner i 2018 og fikk et resultat på 397.000 kroner før skatt.

LES OGSÅ: Kjøkkenprodusent på Jæren konkurs

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Retten kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt den 18. september.

LES OGSÅ: Dagligvarebutikk gikk konkurs

LES OGSÅ: Spisested gikk konkurs