Kaffefirma slått konkurs av kemneren

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Skatteetaten og Kemneren i Stavanger som begjærte at en mann i 40 årene ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 918.577 kroner i gjeld til det offentlige.

Mannen har drevet et kaffefirma i Stavanger som et enkeltpersonforetak.

Mannen hadde bedt om at rettsmøtet ble utsatt under henvisning til at han i forbindelse med en rettssak i 2021 der han mente at han sannsynligvis vil få inn et større beløp som kan gå til nedbetaling av kravet fra saksøkerne.

Saksøkerne motsatte seg at saken ble utsatt.

LES OGSÅ: Elektrikerfirma gikk konkurs

Stavanger tingrett fant det ikke nødvendig på utsette rettsmøtet og viste til at skyldneren har erkjent å være insolvent i dag.

Retten viste også til at det den 3. juli i år ble holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg.

Dermed la retten til grunn at mannen er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 12. november i år.

LES OGSÅ: Kiosk gikk konkurs

LES OGSÅ: Spisested gikk konkurs