Nav melder om en betydelig nedgang i antall varsler om permitteringer og oppsigelser. Foto: Dagsavisen

Jobbet på sykehjem og valgte å svindle Nav

Kvinnen fikk utbetalt 159.396 kroner som hun ikke hadde krav på.

En 41 år gammel kvinne er i Stavanger tingrett dømt for trygdebedrageri.

Dette ved at hun i perioden fra januar 2012 til april 2013 innleverte meldekort til Nav der hun unnlot å opplyse om timene hun jobbet.

Kvinnen var blant annet ansatt på to sykehjem i distriktet i den aktuelle perioden.

Stavanger tingrett kom til at kvinnen hadde handlet forsettlig og at hun skulle dømmes for forholdet.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på kvinnens uforbeholdne tilståelse.

Retten la også vekt på at saken var blitt svært gammel. Dermed ble straffen 30 dagers betinget fengsel.

LES OGSÅ: – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav

LES OGSÅ: Mistet jobben, hadde sur kone og valgte å svindle Nav