FOTO: HILDE UNOSEN

Jobbet på restaurant – svindlet Nav for 73.000

Mens mannen jobbet på to av Stavangers bedre restauranter, sendte han meldekort til Nav. Her unnlot han å opplyse om timer han jobbet på disse.

En mann i 30-årene fra Stavanger ble mandag dømt for trygdebedrageri.

Mannen kom med en uforbeholden tilståelse i retten, dermed ble han dømt etter siktelsen.

LES OGSÅ: – Lærer lurte Nav

I perioden fra 25. juni 2015 til 29. november samme år innleverte han meldekort til Nav, der han ikke opplyste om timer han jobbet ved to av Stavangers bedre restauranter.

I tillegg unnlot han å opplyse om timer han jobbet for et tredje firma i den aktuelle perioden.

Dermed fikk han utbetalt 72.895 kroner fra Nav som han ikke hadde krav på.

I tillegg ble mannen dømt for å ha avgitt falsk forklaring i forbindelse med at han ikke ga riktige opplysninger til Nav.

LES OGSÅ: Barnehageansatt svindlet Nav

– Vinnings hensikt

Stavanger tingrett kom til at mannen har handlet med forsett, og han hadde som hensikt å skaffe seg uberettiget vinning.

I retten kom det fram at mannen har betalt inn et vesentlig beløp etter bedrageriet, og at det nå gjenstår 21.000 kroner som han vil betale inn de neste syv månedene.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at bedratt beløp er på 72.895 kroner.

LES OGSÅ: Tjener 660.000 kroner i året – svindlet Nav

Slapp med betinget

Grensen mellom ubetinget fengsel og samfunnsstraff er på 90.000 kroner.

«Unndratt beløp ligger klart under grunnbeløpets størrelse, og retten finner derfor at straffen passende kan settes til betinget fengsel i 21 dager», heter det i dommen fra Stavanger tingrett.

LES OGSÅ: Svindlet Nav – igjen

I forbindelse med dette ble det også lagt vekt på mannens uforbeholdne tilståelse.

Han slapp også å betale en bot, da retten kom til at det var usikkerhet når det gjaldt hans betalingsevne.

Mannen vedtok dommen på stedet.

LES OGSÅ: Sykemeldt lærer svindlet Nav