Jobbet, men valgte å svindle Nav

Sørget for å få utbetalt penger han ikke hadde krav på.

Den 38 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Jæren tingrett.

Ifølge tiltalen har han bevist ført uriktig informasjon på meldekortene han sendte Nav.

På denne måten har han fått utbetalt 77.820 kroner som han ikke hadde krav på.

Dette har funnet sted i en periode i april 2017 og i perioden fra 19. februar til 29. april 2018 mens han jobbet i to firmaer.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på mannens uforbeholdne tilståelse og dømte ham til 24 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 24 dager.

LES OGSÅ: Mistet jobben, hadde sur kone og valgte å svindle Nav

LES OGSÅ: Valgte å svindle Nav for uførepensjon mens han jobbet i sitt eget firma