Nav melder om en betydelig nedgang i antall varsler om permitteringer og oppsigelser. Foto: Dagsavisen

Jobbet i «oljå» og svindlet Nav

Mannen opplyste et helt annet antall timer enn han faktisk jobbet på meldekortene. Ifølge mannen tenkte han ikke så nøye gjennom dette og regnet med at det ordnet seg.

Det gjorde det vel strengt tatt ikke.

Nylig møtte 42-åringen i Stavanger tingrett for trygdebedrageri.

Dette ved at han i perioden fra desember 2015 til 19. januar 2017 opplyste på meldekortene han sendte til Nav at han jobbet 210 timer i den aktuelle perioden. Det faktiske antallet var 1245 timer.

I den aktuelle perioden jobbet mannen i to oljerelaterte selskaper og trygdebedrageriet førte til at han ikke utbetalt 185.100 kroner i dagpenger som han ikke hadde krav på.

LES OGSÅ: Dro til Thailand og valgte å svindle Nav for dagpenger

42-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i retten.

Da mannen møtte i retten forklarte han at ikke tenke så nøye over hvordan han rapporterte til Nav og at han tenkte at det ordnet seg.

Ifølge dommen var han likevel klar over at rapporterte noe annet enn det han faktisk arbeidet.

LES OGSÅ: Blakk kokk valgte å svindle Nav

Dermed kom Stavanger tingrett til at han hadde handlet grovt uaktsomt og at han skulle dømmes for grovt trygdebedrageri.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på 42-åringens uforbeholdne tilståelse og at saken var blitt noe gammel uten at han kunne lastes for dette.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 30 dagers fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

LES OGSÅ: – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav

LES OGSÅ: Mistet jobben, hadde sur kone og valgte å svindle Nav