Jobbet i kommunen og valgte å svindle Nav

Fikk utbetalt 194.000 kroner som hun ikke hadde krav på.

Kvinnen erkjente ikke straffskyld da hun møtte i Stavanger tingrett. Retten la til grunn at kvinnen våren 2015 ble oppsagt som følge av overtallighet våren 2015. Hun meldte seg da ved et Nav-kontor i Sola og ble innvilget dagpenger fra søknadstidspunktet.

Noe senere fikk hun også en deltidsjobb i Sola kommune.

Ifølge tiltalen fikk hun i perioden fra 5. oktober 2015 til 27. november 2016 utbetalt 194.071 kroner som hun ikke hadde krav på.

Stavanger tingrett la til grunn at kvinnen i perioden bevisst underrapporterte antall timer hun jobbet for Sola kommune med det formål å få utbetalt dagpenger som hun ikke hadde krav på.

Ifølge dommen fra Stavanger tingrett unnlot hun å føre 977 av 1764,5 timer hun faktisk jobbet i den aktuelle perioden.

LES OGSÅ: Blakk kokk valgte å svindle Nav

Ikke troverdig

Kvinnen var også tiltalt for å ha gitt falsk forklaring til offentlig myndighet. Hun forklarte blant annet at hun tidlig i dagpengeperioden flere ganger hadde vært på et Nav-kontor for å få hjelp til utfylling av meldekortene.

«Sammenstilles timelistene fra arbeidsgiver og tiltaltes innføringer på meldekortene framgår det imidlertid at tiltalte ikke har oppgitt alle dagene hun har jobbet, i et omfang som gjør at det ikke er troverdig at det dreier seg om
enkeltstående uteglemmelser. Tiltale har valgt å ikke forklare seg om dette i retten», heter det i dommen.

Retten kom også til at avviket var så massivt at det ikke med noen rimelighet kunne forklares med misforståelser eller unnskyldelige feilføringer.

Retten kom til at straffenivå i en sak som dette ligger på minst fengsel i 75 dager. Samtidig ble det vist til at saken var blitt gammel uten at kvinne kunne lastes for dette.

Blant annet ble det vist til at saken hadde hatt en liggetid på ett år og fire måneder. Retten kom til at det ikke var andre momenter i saken som tilsier at hun skal dømmes til samfunnsstraff og dømte henne til ubetinget fengsel i 30 dager.

I tillegg ble hun også dømt til å betale 3000 kroner i sakskostnader.

LES OGSÅ: – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav

LES OGSÅ: Mistet jobben, hadde sur kone og valgte å svindle Nav