Jobbet i klesbutikk og valgte å svindle Nav for fjerde gang

Sørget for at hun fikk utbetalt penger hun ikke hadde krav på.

Kvinnen (41) kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Jæren tingrett.

I perioden fra 9. november 2018 til 5. mars i fjor leverte hun meldekort til Nav der hun unnlot å føre timer hun faktisk jobbet i en klesbutikk i distriktet.

Dette medførte at hun fikk utbetalt 61.882 kroner som hun ikke hadde krav på.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at hun også i 2009, 2017 og 2019 er dømt for trygdebedrageri.

LES OGSÅ: Svindlet Nav mens han jobbet i parkeringsselskap

I tillegg ble det lagt vekt på at det straffbare forholdet i den nye saken har pågått samtidig som den forrige saken som ble pådømt ved en tilståelsesdom den 21. februar i fjor – samt i etterkant av dette.

«Dette viser et fast forbrytersk forsett hos siktede, at hun ikke respekterer gjeldende regelverk og at tidligere idømt straff ikke har hatt den ønskede effekt», heter det i dommen fra Jæren tingrett.

Samtidig ble det lagt noe vekt på kvinnens uforbeholdne tilståelse.

Jæren tingrett kom til at det skulle avsies en tilleggsdom til den forrige dommen og satte straffen til 75 dagers ubetinget fengsel.

LES OGSÅ: Gikk amok på Nav-kontor – fikk pizza

LES OGSÅ: Nav krever 1.128.922 kroner i erstatning fra mann (73)