Jobbet i barnehage og valgte å svindle Nav

Samtidig som kvinnen jobbet i barnehage valgte hun å lure Nav.

 


Nylig møtte en 36 år gammel kvinne i Jæren tingrett tiltalt for trygdebedrageri.

Der kom hun med en uforbeholden tilståelse.

I perioden fra den 8. januar til den 12. juni 2016 og fra den 8. august til den 13. november 2016 unnlot hun å føre alle timene hun arbeidet på meldekortene hun sendte til Nav.

I disse periodene jobbet kvinnen i to barnehager på Jæren og mottok 103.672 kroner i dagpenger som hun ikke hadde krav på.

Jæren tingrett kom til at hun hadde handlet forsettlig og at hun hadde hatt forsett om uberettiget vinning.

LES OGSÅ: – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav

«Det følger av klar rettspraksis at allmennpreventive hensyn tillegges stor vekt ved straffeutmålingen ved denne type lovbrudd. Dette skyldes særlig at ordningene er basert på tillit og at oppdagelsesrisikoen er relativt liten, samt det forhold at forbrytelsen går ut over fellesskapet i motsetning til enkeltindivider», heter det i dommen.

Utgangspunktet er at trygdebedrageri over folketrygdens grunnbeløp skal straffes med ubetinget fengsel.

På dette tidspunktet var grunnbeløpet 91.740 kroner.

Retten kom til at det ikke var forhold i denne saken som gjorde at utgangspunktet med ubetinget fengselsstraff skal fravikes og dømte kvinnen til å måtte sone 18 dager i fengsel.

36-åringen erklærte i retten at hun vedtok dommen.

LES OGSÅ: Blakk kokk valgte å svindle Nav