Investeringsfirma gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var firmaet Marton's Invest AS som var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Firmaet har holdt til i Stavanger og har drevet med investeringsvirksomhet. 

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

LES OGSÅ: Landhandel gikk konkurs

«Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven $ 60, jf. $$ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 21. januar neste år.

LES OGSÅ: Gravemaskinfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Eiendomsfirma gikk konkurs