Investeringsfirma gikk konkurs

Et firma som har drevet med investeringsvirksomhet har blitt slått konkurs.

Det var Sandnes Kemnerkontor som begjærte at firmaet Tech Management AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 146.700 kroner som har sin bakgrunn i ulike gebyrer og tvangsmulkt.

Tech Management AS har drevet med investeringsvirksomhet og har holdt til i Sandnes.

LES OGSÅ: Klinikk slått konkurs

Jæren tingrett kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling av saken var uriktig og la denne til grunn.

Det ble også vist til at det er holdt utleggsforretning mot firmaet med intet til utlegg.

Dermed la retten til grunn at firmaet er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

LES OGSÅ: Interiørfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Butikk på Kvadrat konkurs