Investeringsfirma ble slått konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Kemneren i Stavanger som begjærte at Nordicfinance AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 353.877 kroner i skyldig skatt, tvangsmulkt, saksomkostninger, gebyrer og renter.

Nordicfinance AS har drevet med investeringer i aksjer og finansielle produkter og har holdt til i Stavanger.

Firmaet erkjent å skylde det aktuelle beløpet og motsatte seg ikke åpning av konkurs.

LES OGSÅ: Selskap bak restaurant gikk konkurs

Retten kom til at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Stavanger tingrett viste også til at det er holdt utleggsforetning mot firmaet med intet til utlegg.

Dermed ble det lagt til grunn at Nordicfinance AS var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt den 19. november i år.

LES OGSÅ: Personlig konkurs med 14,8 millioner kroner i gjeld

LES OGSÅ: Oljefirma gikk konkurs