Interiørbutikk i kjøpesenter gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var Interiørhuset Stavanger AS som onsdag var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Interiørhuset Stavanger AS har holdt til i kjøpesenteret Herbarium i Stavanger og opplyste i retten å ha en samlet gjeld på 450.000 kroner.

Det ble også opplyst at selskapets aktiva har en anslått verdi på 200.000 kroner. 

Interiørhuset Stavanger AS omsatte i 2018 for litt over 1,5 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 146.000 kroner.

LES OGSÅ: Gatekjøkken slått konkurs

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Marie Eltervaag er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 3. juli.

LES OGSÅ: Bakeri gikk konkurs

LES OGSÅ: Dyrebutikk gikk konkurs