Interiørbutikk gikk konkurs

Tirsdag var det slutt for en interiørbutikk.

Det var Vakkert AS som tirsdag var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Vakkert AS har holdt til i Hospitalsgata i Stavanger og har drevet med interiør.

Vakkert AS opplyste i retten å ha en gjeld på 1.454.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 640.000 kroner.

Firmaet omsatte i 2018 for litt over 1,5 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 717.000.

LES OGSÅ: Gikk konkurs med en gjeld på 7298 kroner

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Retten kom også til at Vakkert AS er ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Stavanger tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er til stede.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 21. februar i år.

LES OGSÅ: Hotell slått konkurs

LES OGSÅ: Gatekjøkken gikk konkurs