Interiørbutikk gikk konkurs

Torsdag gikk en interiørbutikk i distriktet konkurs.

Det var Huset På Landet AS som var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Huset På Landet AS har holdt til i Langgata i Sandnes og har drevet med salg av interiør og gaver.

I retten ble det opplyst at butikken hadde en gjeld på tre millioner kroner og at selskapet er uten aktiva.

Huset på Landet omsatte for 1,7 millioner kroner i 2017 og fikk samme år et negativt resultat før skatt 874.000 kroner.

LES OGSÅ: Sportsbutikk har gått konkurs

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Jæren tingrett kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 6. desember i år.

LES OGSÅ: Restaurantgründer slått konkurs