Dalane tingrett. Foto: Google

Interiørbutikk gikk konkurs

Fredag var det slutt for en interiørbutikk.

Det var firmaet Mysse Landhandel AS som var i Dalane tingrett og meldte oppbud.

Mysse Landhandel AS har drevet Landhandelen Sokndal som både har vært interiørbutikk og kaffebar.

Skyldneren opplyste at den samlede gjelden er på 342.000 kroner og at selskapets aktiva vesentlig består av en kaffemaskin med en anslått verdi på 20.000 kroner.

LES OGSÅ: Bygg- og anleggsfirma slått konkurs

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn og at Mysse Landhandel AS antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Dalane tingrett kom også til betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Odd Inge Lura er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 23. juli.

LES OGSÅ: Matbutikk gikk konkurs