Annonse
Ikke alle fikk kjøre videre. Foto: Statens vegvesen

Ingen slapp unna i storkontroll

Statens vegvesen stilte mannsterke på Forus onsdag morgen.

Annonse
Roganytt

– Vi dirigerte all trafikk fra motorveien og Solasplitten, som skulle til Forus, inn på trafikkstasjonen for kontroll. Av 449 lette og 18 tunge kjøretøy ble 5 avskiltet for manglende forsikring, omregistrering eller at de ikke hadde fått utført EU-kontroll, opplyser kontrolleder i Statens vegvesen, Tor Helge Torgersen.

LES OGSÅ: Dette kunne gått galt

I tillegg fikk 5 førere gebyr på 500 kroner for ikke å ha tatt med seg førerkortet. 6 førere hadde ikke vognkort og fikk gebyr for dette og 11 kjøretøy hadde for dårlige dekk og fikk gebyr. 11 kjøretøy hadde tekniske mangler og sjåføren fikk pålegg om å reparere disse.

Tungbil

To vogntog fikk gebyr for overlast og måtte laste av før de fikk kjøre videre. Én sjåfør fikk kjøreforbud fordi han ikke hadde løyve til å drive transport og én fikk kjøreforbud fordi han ikke hadde hatt inne tankbilen sin til såkalt ADR-godkjenning.

Tre sjåfører ble kontrollert for kjøre- og hviletid, og én fikk skriftlig advarsel.  To sjåfører fikk kjøreforbud på grunn av for dårlig sikret last.

Annonse