Hyttegrend gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var firmaet Lindås Hyttegrend som var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 23.096.937 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 15 millioner kroner.

Lindås Hyttegrend AS har holdt til i Strandgata i Sandnes og har drevet med et hytteprosjekt i Hordaland.

Firmaet har de senere årene ikke hatt inntekter og fikk i 2018 et negativt resultat på 750.000 kroner. Virksomheten er nå innstilt og firmaet har ingen ansatte.

LES OGSÅ: Møbelfirma slått konkurs

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Jæren tingrett kom også til at selskapet antas å være ut av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

I tillegg ble det lagt vekt på at betalingsvanskene ikke er av forbigående art. Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 19. februar 2020.

LES OGSÅ: Frisørsalong slått konkurs

LES OGSÅ: Tidligere ansatte forsøkte å slå firma konkurs – det kan de angre på